The Open University Of Tanzania

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

De Open Universiteit van Tanzania Is de eerste universiteit in de hele Oost-Afrika regio om educatieve programma's te bieden via de open en afstandsleer modus. Dit maakt zich eigenaardig uit conventionele residentiële universiteiten. Door open en afstandsonderwijs (ODL) biedt OUT een flexibele leeromgeving die leidt tot langere periodes vanzelfsprekend.

ODL-instelling OUT is actief via een netwerk van 30 regionale centra en meer dan 70 studiecentra in Tanzania en in het buitenland.

Visie en missie

VISIE:

"Om een ​​toonaangevende universiteit in de wereldklasse te zijn in de levering van betaalbaar kwalitatief onderwijs via open afstandsonderwijs, dynamische kennisgeneratie en -toepassing

MISSIEVERKLARING:

Om voortdurend kwaliteit te bieden Open en afstandsonderwijs, onderzoek en openbare diensten voor duurzame en eerlijke sociaal-economische ontwikkeling van Tanzania in het bijzonder en rest van Afrika '

GUIDING PLAN THEME:

Verbintenis tot kwaliteitseffecten, integriteit en streven naar het leveren van betaalbaar kwaliteitsonderwijs voor iedereen.

OUT functies.

Zoals bepaald in de Universiteitenwet nr. 7 van 2005 en de OUT-charter 2007 zijn de functies van de Open Universiteit van Tanzania:

  • Kennis bewaren en doorgeven door middel van verschillende methoden, waaronder het gebruik van moderne technologische middelen, onderwijs-, residentiële cursussen en diensten.
  • Doe onderzoek en consultancy door sociale, economische en ontwikkelingsproblemen van de gemeenschap aan te pakken.
  • Bevorder het educatieve welzijn van de Tanzania gemeenschap door vraaggerichte cursussen aan te bieden.
  • Kansen voor hoger onderwijs bieden aan een breed segment van de bevolking, overwegend door middel van open en afstandsonderwijs.
  • Doen examens voor diploma's, diploma's, certificaten en andere prijzen van de universiteit.
  • Bevorderen van samenwerking en partnerschap bij acquisitievoorziening en toepassing van hoger onderwijs op institutioneel regionaal en internationaal niveau.
  • Bevordering van het eigen vermogen en uitbreiding van de toegang tot onderwijs aan gemarginaliseerde en achtergestelde groepen.
  • Het bevorderen van gendergelijkheid en mainstreaming bij de overname, het aanbieden en toepassen van hoger onderwijs.
  • Om de HIV-AIDS-pandemie aan te pakken in het kader van het aanbieden van hoger onderwijs.

Kernfuncties

Zoals bepaald in de Universiteitenwet nr. 7 van 2005 en de OUT-charter 2007 zijn de functies van de Open Universiteit van Tanzania:

Onderwijzen en leren

De Open Universiteit van Tanzania biedt betaalbare, innovatieve, relevante en kwaliteitsgraden en niet-diploma programma's. Daarnaast biedt de universiteit een mogelijk milieu voor geïntegreerd continu leren voor studenten en haar medewerkers.

Onderzoek en publicatie

OUT heeft een gunstige omgeving gecreëerd en bewaakt om relevante kwaliteitsonderzoek en publicaties te ondernemen. Het publiceert ook wetenschappelijke bevindingen als onderdeel van zijn mandaat om kennis te genereren, te bewaren en te verspreiden in zijn eigen, lokale en internationale media en tijdschriften, evenals elektronische repositories.

Consultancy en Community Service

De consultancy- en gemeenschapsdiensten zijn geïntegreerd in de OUT-kernfuncties. Daarnaast participeert de universiteit in diverse gemeenschapsprogramma's, activiteiten en diensten als onderdeel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deze school biedt programma's in:
  • Engels

Bekijk Deeltijd MBA » Bekijk MA's » Bekijk MSc\'s » Bekijk LLM » Bekijk Masters »