Read the Official Description

Het online onderwijsprogramma voor de bevoegde aangewezen dierenarts in faciliteiten voor laboratoriumdieren

Het Labvet Europe-programma heeft tot doel de aangewezen dierenartsen uit laboratoria te kwalificeren op het niveau dat wordt geëist in de EU-richtlijn 2010 inzake de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt en de daaropvolgende leidraad. Het moet worden gezien als een voortzetting van de competenties die zijn opgedaan met het volgen van de vorige FELASA-programma's van categorie D, maar het is uitsluitend bedoeld voor de duizenden dierenartsen die wereldwijd werken als aangewezen dierenarts voor laboratoriumdieren.

Het programma is 100% online en het is geaccrediteerd door de Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Het is gestructureerd om u kennis en vaardigheden aan te bieden die u in uw dagelijks werk als aangewezen dierenarts kunt gebruiken.

"Ons doel is om een programma op hoog niveau, hoge kwaliteit en gemakkelijke toegang aan te bieden voor aangewezen dierenartsen over de hele wereld"

Programmaleider professor Axel Kornerup

Het programma is opgebouwd rond onderwijs en middelen, certificering en de Labvet-gemeenschap. Studenten die zijn ingeschreven voor het programma zullen na voltooiing een certificaat van FELASA verkrijgen en toegang krijgen tot de Europese LabVet-gemeenschap.

Lesgeven en middelen

Door je in te schrijven in het online programma van Labvet Europa, krijg je toegang tot relevante bronnen en lesmateriaal voor aangewezen dierenartsen. Het programma is gebaseerd op online leren waardoor je toegang hebt tot onze kennis en onderwijs, waar ter wereld je ook bent en wanneer het jou uitkomt.

Ons online platform en materiaal is gebaseerd op onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen van online leren en maakt gebruik van de nieuwste e-learning en interactieve technologie. Tijdens een module vindt u relevante teksten, video's en audiobestanden op het LabVet Europe e-learningplatform. Daarnaast wordt u gevraagd om deel te nemen aan een aantal online activiteiten, zoals discussies en online zelftesten. Het programma wordt afgesloten met een laatste schriftelijke en mondelinge test.

cursussen

Het Labvet Europe-programma bestaat uit 6 modules en geeft elk een uniek perspectief op dierenwetenschappen in laboratoria. Gecombineerd leren ze de deelnemer om een ervaren dierenarts te worden. De 5 modules zijn:

 1. Module 1 - Wetgeving en veterinaire communicatie
 2. Module 2 - Ethiek, dierenwelzijn en de drie R's
 3. Module 3 A - Dierverzorging, management en veterinaire communicatie
 4. Module 3 B - Gezondheid
 5. Module 3 C - Genetica en fokkerij
 6. Module 4 - Anesthesie, analgesie, chirurgie
 7. Module 5 - De rol van de DV bij het modelleren van menselijke ziekten bij dieren
 8. Module 6 - Inleiding tot de lokale omgeving

certificaat

Word een door FELASA geaccrediteerde aangewezen dierenarts via Labvet Europe

Het LabVet Europe-programma is door FELASA gecertificeerd voor het trainen van Aangewezen Dierenartsen (FELASA Categorie D). FELASA is een Europees erkende niet-gouvernementele organisatie die uit een reeks verschillende taken instellingen certificeert die dierproefpersoneel willen trainen. De FELASA-accreditatie wordt zeer erkend in alle EU-lidstaten en daarbuiten.

Voor dierenartsen in laboratoria die in een niet-Europees laboratorium werken, zal certificering van diervriendelijke faciliteiten op Europees niveau een wezenlijk onderdeel zijn van het voldoen aan de eisen van Europese bedrijven bij het werken met deze faciliteiten en van Europese tijdschriften bij het publiceren van in de faciliteiten verrichte werkzaamheden.

Met een certificaat van het LabVet Europe-programma beschikt u over officiële documentatie over uw competenties en voldoet u aan de Europese vereisten aan Aangewezen Dierenartsen zoals vermeld in de Europese Richtlijn 2010/63 / EU, artikelnr. 25:

"De lidstaten zorgen ervoor dat elke fokker, leverancier en gebruiker een aangewezen dierenarts heeft met expertise op het gebied van diergeneesmiddelen voor laboratoria, of een voldoende gekwalificeerde deskundige, indien aangewezen, belast met adviserende taken met betrekking tot het welzijn en de behandeling van de dieren"

Leerresultaten voor LabVet Europe

competenties

Na het voltooien van het programma is de stagiair aan de beurt

 • Het instapniveau voor een aangewezen dierenarts (DV) zoals beschreven in Richtlijn 2010/63 / EU en het 'Werkdocument over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk onderwijs- en opleidingskader om te voldoen aan de vereisten van de richtlijn' van 19-20 februari 2014.

Voorkennis

Bij de inschrijving voor het programma wordt aangenomen dat de student kwalificaties heeft die gelijkwaardig zijn aan de oude FELASA-categorie C of de nieuwe EU-functie A / B / D.

Kennis

Na het volgen van het programma weet de stagiair:

 • Verschillende ethische visies op dierproeven, met inbegrip van de Three Rs-principes, evenals principes van goed dierenwelzijn en wetenschap
 • Principes van laboratoriumveeteelt, waaronder kooisystemen, milieuomstandigheden, verrijking, hygiëne en gezondheid en veiligheid op het werk
 • Belangrijke biologische kenmerken van relevante soorten en hun belang voor de zorg en het gebruik
 • Principes voor het modelleren van menselijke ziekten bij dieren, inclusief methoden voor het ontwerpen van procedures en projecten, voor het creëren en gebruiken van genetisch gewijzigde dieren en voor experimentele chirurgie.

Vaardigheden

Na het voltooien van het programma kan de stagiair:

 • Zoek de benodigde informatiebronnen om de taken van de DV uit te voeren
 • Dood de relevante dieren met het grootste respect voor zowel wetenschappelijke uitkomsten als dierenwelzijn
 • Maak routinematige huisbezoeken, schade-batenanalyses, gezondheidssurveillance, strategieën voor biosecurity en ziekte-uitbraak, anesthesie en pijnverlichting, en breng het in verband met wetenschappelijke resultaten en welzijn in dierproeven
 • Internationale richtlijnen voor nomenclatuur toepassen op genetische varianten van proefdieren
 • Vat de wettelijke taken en professionele vereisten van de DV samen met betrekking tot interactie met het personeel, het orgaan voor dierenwelzijn, het gebruik van medicijnen, import en export en het vervoer van proefdieren, het gebruik van genetisch gewijzigde dieren en de implementatie van de Three Rs
 • Verklaar het belang van een goede diergezondheid en dierenwelzijn, en de behoefte aan een cultuur van zorg en goede wetenschap

Toelating

U kunt toegang aanvragen tot LabVet Europe of LabVet Europe inclusief de functie ABD-cursus.

Aanmeldingsprocedure

Vul het aanvraagformulier in met de benodigde documentatie.

We zullen uw aanvraag verwerken om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de toelatingscriteria.

Als u aan de aanvraagcriteria voldoet, ontvangt u een toelatingsbrief en een factuur.

Wanneer we uw betaling hebben ontvangen, heeft u toegang tot het leerplatform.

Meld u aan om deelnemer te worden aan LabVet Europe voor € 3.500.

Solliciteer voor Labvet Europe inclusief functie-ABD-certificering voor € 5000.

Program taught in:
Engels
Last updated February 12, 2019
Deze cursus is Online
Begindatum
Open Enrollment
Duration
Prijs
3,500 EUR
Meld u aan om deelnemer te worden aan LabVet Europe voor € 3.500. Solliciteer voor de volledige cursus Solliciteer voor Labvet Europe inclusief functie-ABD-certificering voor € 5000.
By locations
By date
Begindatum
Open Enrollment
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Einddatum