Bachelor's degree energietechniek

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Specifieke leerdoelen

Afgestudeerden van de opleiding in Energy Techniek moet:

 • weten hoe de methoden van de wiskunde en de andere basiswetenschappen te interpreteren en te beschrijven Energie technische problemen toe te passen;
 • weet de verschillende methodieken of Engineering wetenschappen in het algemeen en die van Energy Engineering in detail;
 • identificeren, te formuleren en het vinden van een oplossing voor Energie Technische problemen door het toepassen bijgewerkt methodologieën en adequate technieken en instrumenten;
 • weten hoe ze technieken en instrumenten toe te passen voor het ontwerp van componenten, systemen en processen;
 • weten hoe experimenten uit te voeren en analyseert en de gegevens te interpreteren;
 • inzicht in de impact van de technische oplossingen in de sociale, fysieke en milieu context;
 • kennen hun professionele en ethische verantwoordelijkheid;
 • weten de zakelijke context en cultuur in hun financiële, bestuurlijke en organisatorische aspecten;
 • weet hedendaagse context;
 • hebben relationele en besluitvorming vaardigheden;
 • vloeiend spreken en schrijven een van de talen van de Europese Unie, in aanvulling op de Italiaanse taal;
 • hebben de specifieke vaardigheden verworven om hun eigen kennis te actualiseren.

Occupational and Professional Outlets

Professionals met deze functie meestal werken op het gebied van het ontwerp, de bouw toezicht, en het testen van individuele componenten of onderdelen van machines en lijnen voor de productie, transmissie en distributie van energie, directe instrumentele metingen van de technische parameters van de installaties en machines. Ze kunnen werken als een professionele adviseur (junior industrieel ingenieur), in de industrie of dienstensector, en in het openbaar bestuur.

De belangrijkste beroeps- en professionele gebieden waarin de energie engineering afgestudeerden werk kunnen vinden, zijn:

 • gemeentelijke dienstverlenende bedrijven;
 • publieke en private instellingen die actief zijn in de sector energievoorziening;
 • fabrikanten van onderdelen van elektrische en thermo-systemen;
 • design bedrijven op het gebied van energie;
 • bedrijven en maatschappelijke en industriële organisaties die de positie van de energie-manager nodig;
 • bedrijven en organisaties die zich bezighouden met de omzetting van energie.

Achtergrondkennis eis om toegang te krijgen tot de opleiding (art. 6 DM 509/99) (potentiële assessment) Om te worden toegelaten tot de opleiding in Energy Techniek is het vereist: een goede kennis van logica, wiskunde, natuurkunde en scheikunde door de leerprogramma's

<li>van de middelbare school;</li> <li>het vermogen van duidelijk uit te leggen en nauwkeurig iemands gedachte in schriftelijke en mondelinge vorm;</li> <li>geschiktheid om technologieën te gebruiken IT;</li> <li>geschiktheid en motivatie om techniek te studeren.</li>

Met betrekking tot het eerste punt, adequate tests om basics kennis kan voor alle studenten dienen te bewijzen en in het bijzonder voor degenen die een middelbare school curriculum met blinde vlekken in hun aarding. Als de beoordeling van de eerste aarding niet lukt, kunnen studenten worden toegelaten met een Educatieve schuld.

Om educatieve schulden te beperken, kan Curriculum Raad anticiperen op de oprichting van de voorbereidende leeractiviteiten alvorens de test uit te voeren. Dergelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met middelbare scholen op grond van bijzondere overeenkomsten.

Vaardigheden, vaardigheden en motivaties worden gecontroleerd door middel van de evaluatie van de vorige schoolleerplan of met mogelijke en passende proeven.

Eindexamen eigenaardigheden

Om toegelaten te worden tot het examen moeten de studenten positief slagen voor de beoordeling van hun leeractiviteiten. Het eindexamen kan bestaan ​​uit:

 • een scriptie proefschrift (in het Engels of in het Italiaans) over een van de bestudeerde tijdens de opleiding onderwerpen, geschreven op een originele manier, onder leraar toezicht en met de hulp van een of meer docenten, van wie ten minste een lid van de ene opleiding;
 • een schriftelijk verslag van het laboratorium project;
 • een rapport gepresenteerd over de eventuele ervaringen die zijn opgedaan tijdens een periode van stage bij openbare of particuliere instanties, instellingen, bedrijven en overheden, onder de voogdij van een stagebegeleider en docent van de opleiding.

Het vermogen om te synthetiseren en de kwaliteit van de presentatie en geschrift formulier wordt in aanmerking genomen, naast de kwaliteit van het werk, de uiteindelijke examenteksten evalueren.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

eCampus University is an accredited online University as well as a fully functional university campus offering three different online learning options: standard distance learning, an on-campus residen ... Lees meer

eCampus University is an accredited online University as well as a fully functional university campus offering three different online learning options: standard distance learning, an on-campus residential programme and a combined distance and residential programme (only for non-EU students). Lees Minder